Blog

Bistand kan gi biff fra Uganda

Storfekjøtt fra Uganda kan havne på norske middagsbord som resultat av et storstilt bistandsprosjekt.

– Ulf-Arvid Mejlænder

Vi har i flere år arbeidet for å starte og finansiere en moderne kjøttindustri i Uganda, basert på samvirkemodellen. Nå ser det ut som prosjektet kan gjennomføres med støtte fra norske myndigheter og Verdensbanken, sier Gunnar Dalen, direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Nortura.

Slakteriutstyr som Nortura ikke lenger har nytte av i Norge, skal tas i bruk i Uganda. Norske eksperter vil hjelpe til med å bedre husdyrholdet, slakterilokalene, hygienen og rutinene.

– Ugandas flotte beitemarker og gunstige klima gir gode forutsetninger for kjøttproduksjon, men for å gjøre kjøtt til eksportvare trengs kraftig modernisering og bedre organisering. Det vil ta flere år før ugandisk biff kan havne på grillen i Norge, sier Gunnar Dalen.

Kan starte raskt

Et forprosjekt finansiert av Norad er sluttført, og et program for gjennomføring er utarbeidet.

– Nå venter vi på at regjeringen i Uganda sender formelle søknader om økonomisk støtte. Deretter ligger alt til rette for en rask oppstart. Prosjektet kan komme i gang i løpet av høsten, sier Gunnar Dalen.

Kostnadsrammen er anslått til om lag 260 millioner kroner. Verdensbanken og Norad vil stå for storparten av finansieringen. Også Nortura vil bidra med økonomisk støtte, særlig i form av slakteriutstyr og kompetanseoverføring.

– På denne måten ønsker vi å vise samfunnsansvar samtidig som vi bidrar til å løse et problem med underskudd på kjøtt her hjemme. Både Norge og andre land i Europa vil få behov for å importere mer kjøtt i fremtiden, sier Gunnar Dalen.

For storfekjøtt regner Nortura med at det blir behov for permanent og økende import i løpet av de nærmeste årene.

– Det vil være god bistandspolitikk hvis en økende andel kan kjøpes fra de minst utviklede landene i verden, sier Gunnar Dalen.

Viktig prosjekt

Norges ambassadør i Uganda, Bjørg Leite, mener prosjektet er svært viktig for det afrikanske landet.

– Nortura vet hvilke krav som stilles på det internasjonale markedet for kjøtt, noe Uganda har liten erfaring med. Prosjektet vil heve landets egen kompetanse når det gjelder matsikkerhet og kontroll. Det er bra både for hjemmemarkedet og mulighetene til å eksportere, sier Bjørg Leite.

Hun forteller at man på ugandisk side er svært fornøyd med de planlagte investeringene som vil gi kjøttprodusentene tilgang til et større og mer kjøpekraftig marked i regionen, og på lengre sikt i Europa og Midt-Østen.

– Gjennom samarbeid med Norad og andre givere blir det nå bygget ut institusjoner for matvarekontroll og kontroll med kvegbestanden, samt et kooperativt system for kjøttbøndene. Det vil komme store deler av den viktige landbrukssektoren til gode, sier ambassadør Bjørg Leite.

(newswire)

Categories

Author

Philip Vågan Avatar

Share