Blog

Husker du det rare apparatet på kjøkkenet?

(SPONSET INNHOLD): De som har vokst opp på søttitallet husker wattmeteret like ved komfyren, og på eldre kjøkken fins det fortsatt. Nå kan det bli aktuelt igjen, om enn i en noe annen form.

-Vi som husker søttitallet, husker også et spennende apparat som sto like ved komfyren på kjøkkenet, sier Bjørn Arctander, markedsdirektør i Agva Kraft. Det hadde en fast rød viser og en sort viser som beveget seg. Dersom vi oppdaget at den sorte viseren gikk over den rød, måtte vi i full fart skru av noen apparater, hvis ikke ble det dyrt! Dette apparatet var et wattmeter, et apparat som viser effekt. Med andre ord måler det effekten av alle elektriske apparater som står på på en gang. Den såkalte T3-tariffen var todelt. Det var én tariff for det som gikk under den røde streken og en høyere tariff for det som gikk over. Årsaken var å unngå overbelastning på nettet i «rushtiden» og måten det ble målt på var ved at strømmåleren hadde to telleverk; ett for vanlig forbruk og ett for overforbruk.

Nå er det mye som skjer fra myndighetenes og nettselskapenes side. Samtidig som alle er i ferd med å få automatiske målere, såkalt Automatisk Målings- og styringssystem (AMS), heller myndighetene til å innføre såkalt effektbasert tariff. I praksis betyr dette at vi får tilbake et todelt tariffsystem for nettleien. Dette vil antagelig ikke påvirke strømprisen fra strømleverandører som Agva Kraft, men det vil påvirke nettleien.

-Årsaken til å innføre systemet er for så vidt logisk nok, sier Arctander i Agva. -I stedet for at befolkningen gjennom nettleien må spleise på at nettet utbygges til å tåle at alle lager mat, dusjer, lader elbilen og varmer opp huset på samme tidspunkt, vil man kunne redusere utbyggingen noe ved å påvirke konsumentene til å jevne ut forbruket sitt. Dette kan spare samfunnet for mye penger.

Agva Kraft er opptatt av at folk sparer penger på strøm, og også av at redusert energibruk letter belastningen på miljøet. I tillegg selger Agva kun opprinnelsesgarantert fornybar energi, noe som betyr at fornybar energi blir mer attraktivt å produsere. Dette miljøengasjementet har resultert i et samarbeid med WWF Verdens Naturfond som blant annet innebærer en del generelle energisparetips.

-Dersom du for eksempel ved hjelp av Agva og WWF sine energisparetips får ned ditt totale strømforbruk, vil du også få færre utfordringer med effekttariff på nettleie, poengterer Arctander. Men i tillegg har han noen tips til hvordan du kan utjevne forbruket over døgnet. -Et veldig enkelt tiltak er å bruke tidsur på for eksempel panelovner, sier representanten for Agva Kraft. -Dersom disse er innstilt på å skru seg av i den timen du typisk lager mat, vil bruken av plater og komfyr ha et større intervall å boltre seg på, sier han. Disse tidsurene kan du også bruke til å spare strøm ved å holde en lavere temperatur i huset når hele familien er på jobb og skole.

Agva Krafts favorittsparetips er å bruke oppvaskmaskin, fordi en full oppvaskmaskin normalt krever mindre energi enn oppvarmingen av vann til manuell oppvask. Men vent med å sette på oppvaskmaskinen til du har lagd ferdig dagens middag, da får du også spredt noe av forbruket utover.

-Samtidig som det blir viktigere å fordele forbruket, både på grunn av timespriser på strøm og effektprising av nettleie, må du aldri la dette gå på bekostning av brannsikkerheten, avslutter representanten for Agva Kraft. Vaskemaskinen bør for eksempel ikke brukes når alle sover eller er ute i huset.

Categories

Author

Kosmo Avatar

Share