Blog

Nordmenn spiser mer fisk

Folk i Norge har spist 7 % mer sjømat første halvår i år enn til samme tid i fjor. Det viser tall fra GfK Norge (Gesellscgaft für Konsumstatistik) og Eksportutvalget for fisk.

På middagsbordene i de norske hjemmene har det blitt servert mer fisk enn vanlig første halvår i år. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor, har flere av fiskeslagene stor oppgang. Nasjonalfisken torsk har blitt mer populær, og salget av hel torsk har økt med 23 prosent. Også torskefilet kjøpes av flere nordmenn, og i likhet med hel torsk, øker den med 23 prosent. Torskeskiver har en økning på 8 prosent.

Fiskefilet er populært blant forbrukerne. Ørretfilet har økt med 22 prosent første halvår i år, mens seifileten har en oppgang på 15 prosent. Også laksefilet selger mer. Her er økningen på 10 prosent.

Positiv utvikling er det også for makrell på boks. Nordmenn har kjøpt 20 prosent mer makrellhermetikk i de 6 første månedene i år enn i fjor.
-Det er vanskelig å si nøyaktig hva denne gledelige økningen skyldes, sier markedsanalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. Økt generell tilgjengelighet og bedre vareutvalg kan være noen av grunnene, sier Lien.

Undersøkelsen er basert på registreringer i 1500 norske husholdninger.

Categories

Author

Philip Vågan Avatar

Share