Blog

Unge mister matkunnskap

Ikke siden 1990-tallet er det blitt utdannet nye husstellærere i Norge. Nå frykter fagfolk at barn og unge ikke skal lære grunnleggende matkunnskap.

– Dag Øyvind Olsen

Mange av dem som underviser i faget i dag har knapt laget mat selv. Jeg får ofte hakeslepp over mangelen på grunnleggende kunnskaper, sier husstellærer Guri Tveit.

Tveit har undervist i skolen siden 1970-tallet, og de siste 30 årene har hun arbeidet i Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Hvert år besøker hun lærerhøgskoler fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og underviser fremtidens lærere som skal formidle matkunnskap til barn og unge.

Entusiastiske unge

– Det er ganske vilkårlig hva slags kunnskaper dagens unge har med seg når de går ut av grunnskolen, sier Guri Tveit.

Mat og helse eller heimkunnskap, som faget het tidligere, er nedprioritert mange steder.

– Det er opp til ledelsen ved hver enkelt skole å bestemme hvor viktig faget skal være, og det er fryktelig trist. For ikke bare er faget viktig, det er også det morsomste på skolen, et fag alle liker, sier Tveit.

Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt har prioritert å støtte kostholdsundervisningen i grunnskolen med Kokeboka Mi, som benyttes av over 90 prosent av landets sjetteklassinger.

– Både elever i grunnskolen og studenter på landets lærerhøgskoler er veldig entusiastiske til faget. Derfor er det så synd at det har gått nedover med matkunnskapen det siste tiåret, sier Guri Tveit.

Mangler kompetanse

Tveit mener at lærerne for 30 år siden hadde en langt bedre faglig bakgrunn, og de kunne mye om mat og ernæring.

Totalt skal det undervises i faget Mat og helse i minst 199 skoletimer i hele grunnskolen. Til sammenligning undervises det 370 timer i musikk og 1125 timer i matematikk.

– På skoler som ikke prioriterer faget, får ikke barn og unge prøvd seg på skikkelig matlaging. Skolene kniper inn på innkjøp av råvarer, i stedet deler lærerne ut stensiler og tegner mat på tavla, sier Tveit.

Else Marie Øvrebø har skrevet lærebøker i heimkunnskap og underviser til daglig ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Hun bekrefter inntrykket om stadig dårligere matkunnskap.

– Mange av dagens lærere i faget har ikke formell kompetanse, og opplæringen er ulik på landets lærerhøgskoler. Derfor blir kvaliteten på lærerne varierende, sier Øvrebø.

(newswire)

Categories

Author

Philip Vågan Avatar

Share